Studio Ilona

I   l   o   n   a             K   š   í   r   o   v   á

Z historie:

Ve starověkém Římě a Řecku měla hygiena těla vysokou úroveň. Oblíbeným místem očisty, odpočinku a zábavy se staly lázně. Úroveň hygieny, ale i odívání a obouvání ve středověku byla nízká. Závadná obuv zhoršovala anatomický tvar nohy a poškozovala její funkci. Lazebníci a ranhojiči věnovali zvýšenou péči nohám. Používali léčebné koupele s přísadami bylin, solí a odvarů.